Argitalpenak

Zimurrak baleki

Biografia

Maddi Zubeldia Arozena kantautorea Donostian sortu zen 1961ean eta 11 urte zuela Ziburura bizitzera etorri zen. Gaur arte. Familia bertsozalea izaki, Maddik haurtzarotik poesia eta kantua bidelagun eta bere garapen artistikoarentzat oinarri izan ditu. Euskararen eta hizkuntzen maitatzaileak irakaskuntzaren bitartez transmititzen du bere zaletasuna Seaska federakuntzan, eta bereziki oraindik ere irakasten duen Azkaingo ikastolan.

Maddik beti idatzi izan du, literaturazko zein musikal idazketa beti izan da bere bizitzaren parte, lehenik era intimoan, eta gero familia girora hedaturik. Ondorioz, seme-alabek eta ilobek naturalki eskatu zizkioten Unamarentzat kantu batzuk, horietako zenbait ere taldearen arrakasta eginik. Etxekoentzat idazteko eta konposatzeko plazeraz gain, elkarlan horrek Maddi bere sorkuntzak hurbileko zirkulutik at partekatzera eraman du.

Halaber, H-Eden taldearekin ekoiztu dituen Hamaika aztarna (2013) eta Intimitartean (2015) diskoez gain, Euskal Kultur Erakundearen « Sorkuntza » lehiaketan bi aldiz saritua izan da, poesia sailean. 2017an Elkarren argitaratu duen « Deserria haurtzaro » eleberria « 111 akademia »ren euskarazko literatur sarian finalista izan da. 2018ko apirilean « Immersion/murgiltze » olerki bilduma argitaratu du, Anne Fruchon eta Bernard Olczakekin elkarlanean, Zortziko argitaletxean.« Erran gabe doa » eleberria argitaratu berri du 2019ko apirilean, eta paleta artistikoa osatzeko sortu duen « Oroitzen naizeino » irakurketa taularatuan aktore izaten ari da 2017ko urritik.

« Zimurrak baleki »n, Maddiri bere lehen diskotik ezagutzen zaion « melankolia kontsolagarriak » bizi-bizirik dirau. Mundu honen gorabeherei eta zentzugabekeriei aurre egiten dien bihotzaren melankolia, bizitzaren oztopoen aurrean ama indarraren bihotz-berotasuna. Indar horrek ainguraketa behar du, artistikoki musika herrikoiaren berotasunaren baitan dagoena, bertakoan nola kanpokoan. Hala bada Maddiren aitzineko lanetan bezala hego-amerikar eta zeltiko eraginak aurkitzen dira. Errotze horrek irekitzea ahalbidetzen du, Josean San Miguelek ekarri adierazpen garaikidearekin eraman duen elkarlanak bere musikaren esparru lexikala paisai eta soinu testura berrietara buruzko bidea urratzen du. Gainerakoan, Patrice Têtevuide da kantuak moldatu dituen artisaua, Lerman Nieves soken kuartetoa landu duena. Etxekoak hurbil ditu beti: Unai semea buzukian, Nahia alaba ahotsean, Iñaki iloba perkusioetan. Xano Urtxegi betiko adiskide fidela, eskusoinuan… lehendabiziko albumetik. Azkenik, Michel Claudiok mandolinan eta Cristina Vertizek biolinean bere sotiltasuna Maddiren kantuarenari josten diote.

———————————————————–

“Euskal label diskografikoaren aldeko laguntza”

Bideoklipa

Musika

Bere denda:

Bere webgunea:

Réalisations

Zimurrak baleki

La biographie

La chanteuse et auteure-compositrice Maddi Zubeldia Arozena est née à San Sébastien en 1961 et vit à Ciboure depuis l’âge de 11 ans. Issue d’une famille de bertsozales (amateur de bertsularisme), la poésie et le chant nourriront Maddi dès son plus jeune age et seront le socle de son développement artistique. Amoureuse de l’euskara et des langues elle choisit d’abord de transmettre cette passion en embrassant la carrière d’enseignante au sein de la fédération Seaska, et plus précisément à l’ikastola d’Ascain où elle enseigne toujours.

L’écriture, tant musicale que littéraire, a toujours été présente chez Maddi, d’abord de manière intime, puis partagée dans le cercle élargi de sa famille. C’est donc naturellement que ses enfants et neveux lui demanderont d’écrire pour leur groupe Unama, certaines de ses chansons contribuant grandement au succès de celui-ci. Outre le bonheur d’écrire et de composer pour sa filiation, cette collaboration agira comme un véritable déclencheur qui décidera Maddi à partager ses créations au delà du cercle de ses proches.

Ainsi, outre les albums Hamaika aztarna (2013) et Intimitartean (2015) qu’elle produit avec son groupe H-Eden, elle sera primée à deux reprises dans la catégorie poésie du concours « Création » de l’Institut Culturel Basque. Son premier roman “Deserria haurtzaro” publié chez Elkar en 2017 sera finaliste du prix « 111 Akademia » du meilleur livre en langue basque. Elle publiera le recueil de poèmes « Immersion / murgiltze » en collaboration avec Anne Fruchon et Bernard Olczak, paru en avril 2018 chez Zortziko. Son troisième ouvrage « Erran gabe doa », nouveau roman, vient de paraitre chez Elkar en avril 2019 et pour compléter sa palette artistique elle sera actrice de la pièce « Oroitzen naizeino » qu’elle a écrite et joue depuis octobre 2017.

Dans « Zimurrak baleki », cette « réconfortante mélancolie » que l’on connait à Maddi depuis son premier album est toujours aussi vive et expressive. Mélancolie d’un cœur confronté aux vicissitudes et absurdités de ce monde. Réconfort de la force maternelle face aux différents écueils de l’existence. Cette force nécessite un ancrage, il réside artistiquement dans la chaleur de la musique traditionnelle, d’ici et d’ailleurs. On retrouve ainsi les influences sud-américaines et celtes de Maddi présentes dans ses précédents albums. Cet ancrage permet l’ouverture, sa collaboration avec Josean San Miguel et son expression contemporaine ouvre le champ lexical de sa musique à des textures sonores et paysages nouveaux. Pour le reste, Patrice Têtevuide est l’artisan qui façonne les chansons, Lerman Nieves celui qui façonne le quatuor à cordes. Sa famille, toujours présente : Unai son fils est au bouzouki, Nahia sa fille à la voix, Iñaki son neveu aux percussions. Xano Urtxegi, l’ami fidèle, est à l’accordéon… depuis son tout premier album. Enfin Michel Claudio à la mandoline et Cristina Vertíz au violon accordent leur subtilité à celle du chant de Maddi.

« Aide aux labels discographiques d’expression basque »

le clip

Les extraits musicaux

sa boutique:

son site:

Realizaciones

Zumurrak baleki

Biografía

La cantante y compositora Maddi Zubeldia Arozena nació en San Sebastián en 1961 y vive en Ciboure desde los 11 años. Proveniente de una familia de bertsozales (aficionados al bertsularismo), la poesía y el canto alimentarán a Maddi desde una edad temprana y serán la base de su desarrollo artístico. Enamorada del euskara y de los idiomas, primero eligió transmitir esta pasión abrazando la carrera docente en la federación Seaska, y más específicamente en la ikastola de Ascain, donde todavía enseña.

La escritura, tanto musical como literaria, siempre ha estado presente en Maddi, primero en lo íntimo y luego en el círculo más amplio de su familia. Así que, naturalmente, sus hijos y sobrinos le pedirán que escriba para su banda Unama, algunas de sus canciones contribuyendo mucho al éxito de esta. Además de la felicidad de escribir y componer para su filiación, esta colaboración actuará como un verdadero desencadenante que decidirá a Maddi a compartir sus creaciones más allá del círculo de su familia.

Así, además de los álbumes Hamaika aztarna (2013) y Intimitartean (2015) que produjo con su banda H-Eden, será premiada dos veces en la categoría poesía del concurso « Creación » del Instituto Cultural Vasco. Su primera novela « Deserria haurtzaro » publicada por Elkar en 2017, será finalista del premio « 111 Akademia » como mejor libro en lengua vasca. Publicará la colección de poemas « Immersion / murgiltze » en colaboración con Anne Fruchon y Bernard Olczak, publicada en abril de 2018 por Zortziko. Su tercer libro « Erran gabe doa », nueva novela, acaba de ser publicada por Elkar en abril de 2019. Por último, para completar su paleta artística será actriz de la obra « Oroitzen naizeino », que ha escrito y actua desde octubre de 2017.

En « Zimurrak baleki », esta « melancólia reconfortante » que conocemos a Maddi desde su primer álbum sigue siendo tan viva y expresiva. Melancolía de un corazón confrontado con las vicisitudes y absurdos de este mundo. Consuelo de la fuerza maternal frente a los diferentes escollos de la existencia. Esta fuerza requiere un anclaje, este reside artísticamente en el calor de la música tradicional, de aquí y de otros lugares. Así encontramos las influencias sudamericanas y celtas de Maddi presentes en sus álbumes anteriores. Este anclaje permite la apertura, su colaboración con Josean San Miguel y su expresión contemporánea abre el campo léxical de su música a nuevos paisajes y texturas sonoras. Para el resto, Patrice Têtevuide es el artesano que da forma a las canciones, Lerman Nieves el que da forma al cuarteto de cuerdas. Su familia, siempre presente: Unai su hijo al Bouzouki, Nahia su hija a la voz, Iñaki su sobrino a la percusión. Xano Urtxegi, el fiel amigo, está al acordeón … desde su primer álbum. Por último, Michel Claudio con la mandolina y Cristina Vertíz con el violín afinan su sutileza a la del canto de Maddi.

 

 

 

« Euskal label diskografikoaren aldeko laguntza »

El videoclip

Música

Su tienda:

Su pagina web: